Ons privacybeleid

Hoe en waarom verzamelen we gegevens en hoe gebruiken we deze informatie.

Wie zijn we?

The Brink Agency BV, is een experience design bedrijf gevestigd in Amsterdam, Nederland. Dit betekent dat wij opereren onder de regelgeving van de Europese Economische Ruimte (EER) als rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de gegevens die The Brink verzamelt.

Deze kennisgeving geeft uitleg over hoe en waarom The Brink persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt, specifiek van bezoeken aan de The Brink-website: https://www.thebrinkagency.com/ of andere webpagina’s onder dit domein.

In deze kennisgeving wordt ook uitgelegd wat uw rechten zijn als iemand die via de Website persoonsgegevens aan The Brink verstrekt en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. Voor vragen over uw gegevens kunt u contact opnemen via Hello@thebrinkagency.com.

Wij respecteren de privacy van gebruikers van onze website en erkennen dat wanneer u ervoor kiest om ons informatie over uzelf te verstrekken, u erop vertrouwt dat wij op een verantwoorde manier met die informatie omgaan. Dit privacybeleid bevat belangrijke informatie over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken.

Welke gegevens worden door The Brink verzameld en gebruikt?

We verzamelen informatie die ons in staat stelt om uw browser en apparaat te identificeren en ons te vertellen welke pagina’s binnen onze website u bezoekt en op welke pagina’s u de meeste tijd doorbrengt. We doen dit door de volgende middelen te gebruiken:

Cookie – een kleine alfanumerieke tekstbestand die we automatisch toewijzen aan bezoekers van onze website. Het wordt opgeslagen in uw browser en stelt ons in staat om uw interactie met ons te identificeren. Soms blijft er een cookie op uw apparaat staan voor de enkele keer dat u onze website bezoekt; dit wordt een sessiecookie genoemd.

IP-adres -Internetprotocoladres

Pixel: een coderegel die zich op onze webpagina’s bevindt en die we gebruiken om vast te leggen dat u een bepaalde pagina op onze websites hebt bezocht.

We gebruiken een deel of alle informatie om uw website-ervaring te verbeteren door inhoud te leveren waarvan we denken dat u waarschijnlijk de voorkeur aan geeft bij toekomstige bezoeken. Onze wettige basis voor dit type verwerking is dat we een legitiem belang hebben om uw ervaring van onze website te begrijpen en te verbeteren. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies en de bovenstaande informatie, kunt u het gebruik ervan voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. Door ervoor te kiezen geen cookies te accepteren, werken bepaalde functies van de website mogelijk niet zoals we bedoeld hebben.

Specifieke soorten cookies die worden gebruikt

Prestatie-analyse-tracking – Dit type cookie biedt geaggregeerde informatie over waar een gebruiker naar toe kan gaan op de website.

The Brink maakt gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. Google Analytics maakt onder andere gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het aantal bezoeken aan de Website, de webpagina die bezoekers naar de Website heeft doorverwezen, de taal, het apparaat, de browser en het besturingssysteem, de pagina’s die bezoekers bekijken binnen de Website en andere soortgelijke details. Wij delen deze informatie niet met derden.

Verzamelen en gebruiken van contactgegevens

Er zijn enkele gevallen waarin we uw naam en contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer en postadres) kunnen verzamelen. Maar we zullen deze informatie niet verzamelen zonder uw toestemming en we zullen het nooit gebruiken voor online advertentieplaatsing. We houden een registratie bij van deze informatie, inclusief e-mailadres en andere contactgegevens, uitsluitend voor het beantwoorden van een verzoek van een gebruiker. Voorbeelden waarbij u vrijwillig uw naam en contactgegevens zou kunnen verstrekken, zijn onder andere:

Als u op de link “neem contact met ons op” klikt en een vraag of opmerking indient, zullen we uw naam, e-mailadres en telefoonnummer verzamelen om u een antwoord te kunnen sturen.

Als u vrijwillig vraagt om aan onze nieuwsbrieflijst te worden toegevoegd, verzamelen we uw e-mailadres om u onze e-mailnieuwsbrief of marketing-e-mails te sturen.

Als u informatie verstrekt in verband met een sollicitatie.

Om u betere manieren te bieden om toegang te krijgen tot informatie van deze website

Als u informatie invoert in een tekstveld of op andere wijze informatie aan ons verstrekt op de Website.

Door uw contactgegevens in te voeren zoals hierboven vermeld, stemt u ermee in dat The Brink deze informatie gebruikt om contact met u op te nemen over uw verzoek. Deze toestemming is onze wettelijke basis voor het gebruik van de informatie op deze manier.

De Brink kan uw contactgegevens doorgeven aan onze dochterondernemingen en geaffilieerde bedrijven, zodat zij contact met u kunnen opnemen in verband met het doel van uw vraag voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit beleid. Wanneer we uw contactgegevens doorgeven aan onze dochterondernemingen en gelieerde bedrijven in een ander land, zorgen we ervoor dat zij dezelfde mate van bescherming bieden voor uw informatie als wij doen.

Als u op enig moment besluit om uw toestemming in te trekken en wilt dat we u verwijderen uit onze marketing-e-mails of nieuwsbrieven, of wilt u zich uitschrijven uit onze database, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens die onderaan deze Privacyverklaring worden verstrekt. U moet uw naam, e-mailadres en duidelijke instructies met betrekking tot de door u aangevraagde wijzigingen vermelden. U kunt zich ook afmelden voor e-mailnieuwsbrieven door op de link “uitschrijven” onderaan de e-mail te klikken.

Als u op enig moment besluit om uw toestemming in te trekken en wilt dat we u verwijderen uit onze marketing-e-mails of nieuwsbrieven, of wilt u zich uitschrijven uit onze database, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens die onderaan deze Privacyverklaring worden verstrekt. U moet uw naam, e-mailadres en duidelijke instructies met betrekking tot de door u aangevraagde wijzigingen vermelden. U kunt zich ook afmelden voor e-mailnieuwsbrieven door op de link “uitschrijven” onderaan de e-mail te klikken.

Veel Gestelde Vragen

Deelt The Brink informatie met andere leveranciers of partners?:

Alleen met uw goedkeuring kunnen we toegang verlenen tot de informatie die we verzamelen aan onze leveranciers en aannemers (ook bekend als derde partijen) die diensten namens ons uitvoeren om het gebruik van uw informatie mogelijk te maken zoals we hierboven hebben beschreven. Deze leveranciers zijn niet gemachtigd om deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken. Bovendien moeten we informatie openbaar maken als we geloven dat we daartoe wettelijk verplicht zijn, of om onderzoek te doen, te voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot verboden activiteiten, zoals incidenten van hacking, misbruik, vermoedelijke fraude of andere verboden activiteiten.

Worden uw persoonsgegevens door The Brink buiten de Europese Unie overgedragen?:

Als u ons persoonlijke gegevens verstrekt, kunnen we die persoonlijke gegevens overdragen aan onze filialen en dochterondernemingen of aan andere derden, over de grenzen heen en van uw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden over de hele wereld om ons in staat te stellen die persoonlijke gegevens te gebruiken zoals hierboven beschreven. Onze standaardpraktijk is het gebruik van Europese modelclausules voor de overdracht van gegevens vanuit de EER en Zwitserland naar andere niet-EEA-landen.

Gebruik van deze site door kinderen en gegevens van kinderen:

Onze website is niet ontwikkeld voor of gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Als u denkt dat uw kind enige vorm van informatie heeft verstrekt en u wilt dat het uit onze database wordt verwijderd, kunt u contact met ons opnemen via Hello@thebrinkagency.com. Indien we ons bewust worden van het feit dat we informatie hebben verzameld over een kind onder de 13 jaar, zullen we deze verwijderen.

Gegevensbewaring en -opslag:

Wij bewaren de informatie die we verzamelen op de website gedurende een redelijke periode voor de hierboven genoemde doeleinden. We volgen over het algemeen geaccepteerde normen in de online advertentie-industrie om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt veilig, accuraat en up-to-date worden bewaard en alleen zo lang worden bewaard als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. Deze normen omvatten het ondernemen van noodzakelijke fysieke, elektronische en managementactiviteiten die vereist zijn om de integriteit, toegang en gebruik van gegevens te beschermen.

Informatiebeveiliging:

Het handhaven van de privacy van de informatie van onze gebruikers is zeer belangrijk voor ons, wat betekent dat we zorg dragen en speciale aandacht besteden aan onze beveiligingsmaatregelen om deze informatie te beschermen tegen gegevensinbreuken. Wij volgen de normen in de branche om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot, bewaring en openbaarmaking van informatie. Dit omvat fysieke, elektronische en managementactiviteiten om de integriteit, toegang en het gebruik van informatie te beschermen.

Linken naar andere websites / Sites van derden:

Een link van onze website naar een andere website impliceert niet dat wij onze goedkeuring geven aan gelieerde ondernemingen of websites, en wij hebben geen controle over websites van derden waarnaar we linken, noch nemen wij verantwoordelijkheid voor hun inhoud of privacybeleid. Zodra u een link volgt naar een andere website, is het privacybeleid van The Brink niet langer van toepassing. Het is belangrijk om altijd het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt.

Rechten van betrokkenen met betrekking tot gegevens:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, bij te werken, te wijzigen, te verwijderen, het gebruik ervan te beperken of een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens in een gemakkelijk leesbaar formaat. In bepaalde omstandigheden kunt u ook verzoeken dat The Brink uw persoonlijke gegevens overdraagt aan een derde partij, en heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik ervan voor marketingdoeleinden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via Hello@thebrinkagency.com. Wanneer onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u ook het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van onze verwerking van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Houd er rekening mee dat vanwege de veranderende aard van privacywetten en -regelgeving, digitale technologieën en ons bedrijf, we deze privacyverklaring van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Gelieve deze Privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen die zich hebben voorgedaan (we zullen de datum van inwerkingtreding bovenaan de pagina updaten om u te helpen weten wanneer wijzigingen zijn aangebracht).

Indien u klachten heeft of contact met ons wenst op te nemen:

Gebruik de onderstaande gegevens, afhankelijk van waar u zich bevindt en we zullen ons best doen om eventuele klachten of zorgen die u heeft over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, weg te nemen.

Als u om wat voor reden dan ook het gevoel heeft dat wij uw zorgen niet adequaat hebben aangepakt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens in uw rechtsgebied en een formele klacht indienen.

Contact us

Let’s get a new project started.

To provide you with the best quote possible, we need details. Please fill out our form, so we can better understand your needs and bring your ideas to life with our expertise in 3D configurators and productions.

Or only fill in the project form: